0
0

دسته: فیلتر های کاربردی بورس

فیلتر کاربردی بورس

فیلتر کاربردی بورس شماره 572

فیلتر کاربردی بورس  فیلترهای کاربردی مختلفی در کد زیر با هم ادغام شده اند و شامل 1- فیلتر قدرت خریدار 2- فیلتر الگوی تیک صعودی ساعت (3 درصد مثبت) 3- فیلتر ورود...
 
ادامه مطلب
فیلتر کاربردی بورس

فیلتر کاربردی بورس شماره 569

فیلتر کاربردی بورس  فیلتر کاربردی و مهم بورس قدرت 3 برابری خریداران و افزایش حجم 3 برابری امروز نسبت به دیروز را نشان می دهد.     (tvol)>=(3*[ih][0].QTotTran5J)&&(ct).Buy_I_Volume>=3*[ih][0].QTotTran5J&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 3*...
 
ادامه مطلب